HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: aanbouw slaapkamer

Omgevingsaanvraag: aanbouw slaapkamer

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8472CL
Publicatiedatum: 02-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Wolvega

24-5     Dagpauwoog 20, 8472 CL, aanbouwen slaapkamer

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.