HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: aanbouwen carport

Omgevingsaanvraag: aanbouwen carport

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8471ML
Publicatiedatum: 05-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Wolvega

22-4     Ir. Lelylaan 152,  8471ML, aanbouwen carport

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.