HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: aanleggen inrit en schoorsteen

Omgevingsaanvraag: aanleggen inrit en schoorsteen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8471ZM
Publicatiedatum: 12-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.

Wolvega

28-4      Oppers 58 W8, 8471 ZM, aanleggen inrit en verhogen schoorsteen