HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: aanvraag beperkte milieutoets

Omgevingsaanvraag: aanvraag beperkte milieutoets

Dit item is verlopen op 01-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8389TH
Publicatiedatum: 28-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Zandhuizen

21-07   Oldeberkoperweg 28, 8389 TH, aanvraag beperkte milieutoets

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.