HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: afbreken bijgebouw en bouwen aanbouw

Omgevingsaanvraag: afbreken bijgebouw en bouwen aanbouw

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391BM
Publicatiedatum: 07-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Noordwolde

28-6      Renbaanstraat 61, 8391 BM, afbreken bijgebouw en bouwen aanbouw