HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: bouw woning

Omgevingsaanvraag: bouw woning

Dit item is verlopen op 18-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CV
Publicatiedatum: 14-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oldeholtpade

07-7      Hesselinghstraat 10G, 8474 CV, bouw woning

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.