HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: bouwen aanbouw

Omgevingsaanvraag: bouwen aanbouw

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8392MS
Publicatiedatum: 16-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Boijl

07-6      Alteveersweg 11, 8392 MS, bouwen aanbouw

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht