HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: bouwen bijgebouw

Omgevingsaanvraag: bouwen bijgebouw

Dit item is verlopen op 14-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8476AC
Publicatiedatum: 10-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Ter Idzard

26-2     Ruskemadenweg 5, 8476 AC, bouwen bijgebouw

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.