HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: bouwen recreatiewoning

Omgevingsaanvraag: bouwen recreatiewoning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8392NJ
Publicatiedatum: 12-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.

Boijl

28-4      Boijlerweg 48-28,8392 NJ, bouwen recreatiewoning