HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: bouwen schutstal

Omgevingsaanvraag: bouwen schutstal

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8394VM
Publicatiedatum: 28-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

De Hoeve

16-07   Jokweg 29, 8394 VM, bouwen schutstal

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.