HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: bouwen woning met garage

Omgevingsaanvraag: bouwen woning met garage

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8394TC
Publicatiedatum: 23-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

De Hoeve

11-6      Vinkegavaartweg 17, 8394 TC, bouwen woning met garage 

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.