HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: bouwen woning

Omgevingsaanvraag: bouwen woning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391LR
Publicatiedatum: 12-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.

Noordwolde

01-5      Vlechtplantsoen 7, 8391 LR, bouwen woning