HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen 1 eik

Omgevingsaanvraag: kappen 1 eik

Dit item is verlopen op 26-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8392XT
Publicatiedatum: 15-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Boijl

08-10    Oostvierdeparten t.h.v. Nr 54, 8392 XT, kappen 1 eik 

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.