HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen 2 esdoorns

Omgevingsaanvraag: kappen 2 esdoorns

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Noordwolde
Publicatiedatum: 21-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Noordwolde

14-4      gemeentelijke berm voor Industriestraat 21, kappen 2 esdoorns

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.