HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen 3 bomen

Omgevingsaanvraag: kappen 3 bomen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CH
Publicatiedatum: 23-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oldeholtpade

11-6      Hoofdweg 62, 8474 CH,  kappen 3 bomen

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.