HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen 5 eiken

Omgevingsaanvraag: kappen 5 eiken

Dit item is verlopen op 17-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391KL63
Publicatiedatum: 06-08-2019
Soort bekendmaking: Vergunningen algemeen

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Noordwolde

25-7      Zuiderweg 63, 8391 KL, kappen 5 eiken