HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen beuk

Omgevingsaanvraag: kappen beuk

Dit item is verlopen op 24-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8389TE25a
Publicatiedatum: 13-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Zandhuizen

5-8       Oldeberkoperweg 25A, 8389 TE,  kappen beuk