HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen beuken

Omgevingsaanvraag: kappen beuken

Dit item is verlopen op 06-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Noordwolde
Publicatiedatum: 24-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Noordwolde

17-9      Hellingstraat, kappen beuken