HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen boom

Omgevingsaanvraag: kappen boom

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8472AW
Publicatiedatum: 17-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Wolvega

07-9      De Stoeke 19, 8472 AW, kappen boom