HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen boom

Omgevingsaanvraag: kappen boom

Dit item is verlopen op 07-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8394VM
Publicatiedatum: 25-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

De Hoeve

14-2      Jokweg 31, 8394 VM,  kappen boom

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.