HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen boom

Omgevingsaanvraag: kappen boom

Dit item is verlopen op 14-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391CD
Publicatiedatum: 10-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Noordwolde

26-2     Buurthuisstraat 3, 8391 CD, kappen boom 

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.