HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen boom

Omgevingsaanvraag: kappen boom

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8397GC
Publicatiedatum: 02-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

De Blesse

23-5     Nieuwstraat 2 A, 8397 GC, kappen boom

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.