HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen diverse bomen

Omgevingsaanvraag: kappen diverse bomen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8395PC
Publicatiedatum: 21-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Steggerda

13-4      Pepergaweg 91, 8395 PC, kappen diverse bomen

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.