HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen eik

Omgevingsaanvraag: kappen eik

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8478HC
Publicatiedatum: 25-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Sonnega

14-2      Sonnegaweg 35, 8478 HC, kappen eik

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.