HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen eik

Omgevingsaanvraag: kappen eik

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CD
Publicatiedatum: 17-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oldeholtpade

04-3      Hoofdweg 167, 8474 CD, kappen eik

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.