HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen eik

Omgevingsaanvraag: kappen eik

Dit item is verlopen op 25-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391ML
Publicatiedatum: 21-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Noordwolde

13-7     Dwarsvaartweg 4, 8391 ML, kappen eik

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.