HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen linde

Omgevingsaanvraag: kappen linde

Dit item is verlopen op 07-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CG
Publicatiedatum: 25-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oldeholtpade

14-2      Hoofdweg 223, 8474 CG, kappen linde

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.