HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: kappen wilg

Omgevingsaanvraag: kappen wilg

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8485KN
Publicatiedatum: 12-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.

Munnekeburen

28-4      Gracht 15, 8485 KN, kappen wilg