HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: nieuwbouw veldschuur

Omgevingsaanvraag: nieuwbouw veldschuur

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8392NH
Publicatiedatum: 21-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Boijl

08-4      Boijlerweg 4, 8392 NH, nieuwbouw veldschuur voor agrarisch gebruik

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.