HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  OMgevingsaanvraag: nieuwbouw woning

OMgevingsaanvraag: nieuwbouw woning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8485JM
Publicatiedatum: 17-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Munnekeburen

05-3      Voetpad 60, 8485 JM, nieuwbouw woning

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.