HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: oprichten bijgebouw

Omgevingsaanvraag: oprichten bijgebouw

Dit item is verlopen op 24-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474EB5
Publicatiedatum: 13-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oldeholtpade

2-8       Vinkegavaartweg 5, 8474 EB, oprichten bijgebouw