HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: oprichten schuur

Omgevingsaanvraag: oprichten schuur

Dit item is verlopen op 26-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8481JC
Publicatiedatum: 15-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Nijetrijne

03-10    Veendijk 6, 8481 JC, oprichten schuur

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.