HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: plaatsen dakkapel

Omgevingsaanvraag: plaatsen dakkapel

Dit item is verlopen op 08-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8472CL17
Publicatiedatum: 27-08-2019
Soort bekendmaking: Vergunningen algemeen

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Wolvega

19-08    Dagpauwoog 17, 8472 CL, plaatsen dakkapel