HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: plaatsen dakkapel

Omgevingsaanvraag: plaatsen dakkapel

Dit item is verlopen op 10-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391BD
Publicatiedatum: 29-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven datum is de volgende aanvraag ingediend:

Noordwolde

22-10    Paardendreef 30, 8391 BD, plaatsen dakkapel

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.