HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  omgevingsaanvraag: plaatsen dakkapel

omgevingsaanvraag: plaatsen dakkapel

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8471WG
Publicatiedatum: 18-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Wolvega

07-2      Gentiaan 24, 8471 WG, plaatsen dakkapel en kapconstructie