HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: plaatsen tijdelijke woonunit

Omgevingsaanvraag: plaatsen tijdelijke woonunit

Dit item is verlopen op 08-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CN5
Publicatiedatum: 27-08-2019
Soort bekendmaking: Vergunningen algemeen

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oldeholtpade

19-08    Hamersweg 5, 8474 CN, plaatsen tijdelijke woonunit