HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: plaatsen tijdelijke woonunit

Omgevingsaanvraag: plaatsen tijdelijke woonunit

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8388MP
Publicatiedatum: 16-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oosterstreek

10-6      Venepad 3, 8388 MP, plaatsen tijdelijke woonunit 

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht