HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: plaatsen woonunit

Omgevingsaanvraag: plaatsen woonunit

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8482JH
Publicatiedatum: 07-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Spanga

26-6      Spangahoekweg 56, 8482 JH, plaatsen woonunit