HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: plaatsen zonnepanelen veldopstelling

Omgevingsaanvraag: plaatsen zonnepanelen veldopstelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8475CC
Publicatiedatum: 12-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.

Nijeholtpade

28-4      Hoofdweg 285, 8475 CC, plaatsen zonnepanelen veldopstelling