HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: plaatsen zonnepanelen veldopstelling

Omgevingsaanvraag: plaatsen zonnepanelen veldopstelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8392NT
Publicatiedatum: 21-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Boijl

12-7     Verwersweg 12, 8392 NT, plaatsen zonnepanelen veldopstelling

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.