HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: plaatsen zonnepanelen

Omgevingsaanvraag: plaatsen zonnepanelen

Dit item is verlopen op 23-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391VA
Publicatiedatum: 12-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Noordwolde

01-11    Meentheweg 5, 8391 VA, plaatsen zonnepanelen

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.