HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: plaatsten carport

Omgevingsaanvraag: plaatsten carport

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8481JA
Publicatiedatum: 12-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.

Nijetrijne

28-4      Pieter Stuyvesantweg 98, 8481 JA, plaatsen carport