HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: plaatsten loods

Omgevingsaanvraag: plaatsten loods

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8479HG
Publicatiedatum: 12-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.

Oldetrijne

30-4      Sonnegaweg 52, 8479 HG, plaatsen loods