HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: realiseren B&B

Omgevingsaanvraag: realiseren B&B

Dit item is verlopen op 22-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8479KD
Publicatiedatum: 10-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend

Oldetrijne

29-8      De Weeren 5, 8479 KD, realiseren  B&B