HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: realiseren theetuin

Omgevingsaanvraag: realiseren theetuin

Dit item is verlopen op 26-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8483JP
Publicatiedatum: 14-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Scherpenzeel

02-4     Grindweg 290, 8483 JP, realiseren theetuin

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.