HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: renoveren gevel

Omgevingsaanvraag: renoveren gevel

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8388NA
Publicatiedatum: 21-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oosterstreek

08-4      Oosterstreek 3, 8388 NA, renoveren gevel 

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.