HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: renoveren kap op loopstal

Omgevingsaanvraag: renoveren kap op loopstal

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8479HH
Publicatiedatum: 09-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oldetrijne

27-5      Kerkhofslaan 22, 8479 HH, renoveren kap op loopstal

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.