HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: slopen bestaande woning, bouw nieuwe woning

Omgevingsaanvraag: slopen bestaande woning, bouw nieuwe woning

Dit item is verlopen op 01-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CN
Publicatiedatum: 28-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Oldeholtpade

20-07   Hamersweg 5, 8474 CN, slopen bestaande woning en bouw nieuwe woning

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.