HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: starten B&B

Omgevingsaanvraag: starten B&B

Dit item is verlopen op 01-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8478HC
Publicatiedatum: 28-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

Sonnega

21-07   Sonnegaweg 20, 8478 HC, starten Bed & Breakfast

Voor informatie over de plannen kunt u in het Publiekscentrum terecht.