HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Omgevingsaanvraag: uitbouwen woning

Omgevingsaanvraag: uitbouwen woning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474CK
Publicatiedatum: 07-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Oldeholtpade

28-6      Hoofdweg 132, 8474 CK, uitbouwen woning